Domov

Profil našej firmy

Naša firma pôsobí na trhu od roku 2003, kedy prijala výzvu spoločenskej potreby na optimalizáciu recyklačného procesu, s cieľom zabezpečiť účinnú a vysoko efektívnu recykláciu surových materiálov, s cieľom ochrany a skvalitňovania životného prostredia v regióne Orava v oblasti odpadového hospodárstva. Ide o rodinnú firmu, ktorá sa v prvých rokoch svojho fungovania zaoberala predovšetkým zberom druhotných surovín. V snahe rozširovať a skvalitňovať služby, sme v roku 2006 získali autorizáciu na zber a spracovanie starých vozidiel a v roku 2013 sme získali autorizáciu na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení.

Naše služby v súčasnej dobe môžu využívať fyzické a právnické osoby formou individuálneho výkupu druhotných surovín, ktorým ponúkame okrem individuálneho výkupu aj komplexné riešenia likvidácie technologických objektov a spracovania odpadov.

Našim cieľom je zvyšovať mieru recyklácie, pretože veríme, že zodpovedným prístupom v oblasti odpadového hospodárstva sa podieľamena ochrane prírodných zdrojov a životného prostredia najmä v regióne Oravy a Liptova.

Naša činnosť

– výkup železného šrotu, farebných kovov, starých vozidiel

– papiera, elektroodpadu, káblov, olovených batérií

– ekologické spracovanie starých vozidiel a elektroodpadu

– likvidácia technologických zariadení a objektov

– autodoprava do 40 ton

– predaj použitých náhradných dielov

– drvenie všetkých druhov odpadov

[g-carousel gid="76" height="200" per_time="3" multiscroll="0" center="1" random="1" autoplay="1" rows="2"]

Staré vozidlá

1. Preberacie podmienky

● Preberáme vozidlá všetkých značiek, poškodené, havarované, nepojazdné

● Spolu s vozidlom je potrebné odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, ak má aj časť II, evidenčné čísla vozidla

● K vystaveniu predložíte občiansky preukaz, ak odovzdáva vozidlo iná osoba ako vlastník , predloží aj úradne overené splnomocnenie

● Po odovzdaní vozidla vydáme potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a zabezpečíme vyradenie vozidla z národnej evidencie vozidiel.

2. Odvoz starých vozidiel Zabezpečujeme prevzatie starého vozidla priamo u držiteľa vozidla v regióne Orava a Liptov. Na mieste vystavíme protokol o odovzdaní, potrebný na vyradenie na Dopravnom inšpektoráte.

3. Náhradné diely V našej firme je možné zakúpiť si použité náhradné diely zo starých vozidiel za výhodné ceny. V prípade záujmu náhradných dielov volajte 0948 184 767!

Staré vozidlá

 1. Preberacie podmienky
  • Preberáme vozidlá všetkých značiek, poškodené, havarované, nepojazdné
  • Spolu s vozidlom je potrebné odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, ak má aj časť II, evidenčné čísla vozidla
  • K vystaveniu predložíte občiansky preukaz, ak odovzdáva vozidlo iná osoba ako vlastník , predloží aj úradne overené splnomocnenie
  • Po odovzdaní vozidla vydáme potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a zabezpečíme vyradenie vozidla z národnej evidencie vozidiel
 2. Odvoz starých vozidiel Zabezpečujeme prevzatie starého vozidla priamo u držiteľa vozidla v regióne Orava a Liptov. Na mieste vystavíme protokol o odovzdaní, potrebný na vyradenie na Dopravnom inšpektoráte.
 3. Náhradné diely V našej firme je možné zakúpiť si použité náhradné diely zo starých vozidiel za výhodné ceny. V prípade záujmu náhradných dielov volajte 0948 184 767!

 

Elektroodpad

Vykupujeme všetky značky elektrických a elektronických zariadení :

 • Veľké domáce spotrebiče
 • Malé domáce spotrebiče
 • Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
 • Spotrebná elektronika
 • Osvetľovacie zariadenia
 • Elektrické a elektronické nástroje
 • Hračky, zariadenia určené na šport a rekreačné účely
 • Zdravotnícke zariadenia
 • Prístroje na monitorovanie
 • Predajné automaty
 • Chladiarenské a klimatizačné zariadenia

Elektroodpad

Vykupujeme všetky značky elektrických a elektronických zariadení :

Veľké domáce spotrebiče
Malé domáce spotrebiče
Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
Spotrebná elektronika
Osvetľovacie zariadenia
Elektrické a elektronické nástroje
Hračky, zariadenia určené na šport a rekreačné účely
Zdravotnícke zariadenia
Prístroje na monitorovanie
Predajné automaty
Chladiarenské a klimatizačné zariadenia

EKOLOGICKY – STABILNE EFEKTÍVNE – KVALITNE

Naše Prevádzky

LIESEK

Kontakt :
043/5384 779 – administratíva
0903 690 767 – odvoz vozidiel
0902 609 524 – doprava
0948 184 767 – náhradné diely
0948 544 052 – výkup surovín
e-mail-monso@monso.sk

Otváracie hodiny :
Pondelok   7:00 – 16:30
Utorok       7:00 – 16:30
Streda       7:00 – 16:30
Štvrtok       7:00 – 16:30
Piatok        7:00 – 16:30
Sobota       9:00 – 12:00

Liesek, Oravická 730, 027 12 Liesek

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Kontakt :
0948690767 – vedúci prevádzky
0948246919 – výkup surovín
0903690767 – odvoz vozidiel
e-mail-monsolm@centrum.sk

Otváracie hodiny :
Pondelok   08:00-16:00
Utorok      08:00-16:00
Streda      08:00-16:00
Štvrtok     08:00-16:00
Piatok       08:00-16:00
Sobota      08:00-12:00

Liptovský Mikuláš, Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš

ŠTIAVNIČKA (RK)

Kontakt:
0948690767-vedúci prevádzky
0948174990-výkup surovín
0903690767-odvoz vozidiel
e-mail:monsork@centrum.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok   08:00-16:00
Utorok       08:00-16:00
Streda       08:00-16:00
Štvrtok      08:00-16:00
Piatok        08:00-16:00
Sobota       08:00-12:00

Štiavnička 187, 034 01 Ružomberok

ZÁKAMENNÉ

Kontakt:
0948690767-vedúci prevádzky
0948763779-výkup surovín
0903690767-odvoz vozidiel
e-mail: zakamenne@monso.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok   08:00-16:00
Utorok       08:00-16:00
Streda       08:00-16:00
Štvrtok      08:00-16:00
Piatok        08:00-16:00
Sobota       08:00-12:00

Zákamenné 1411, 029 56 Zákamenné

Cenník

železný šrot ľahký 0,13 elektromotory 0,25
železný šrot ťažký neupravený 0,15 autobatérie 0,40
železný šrot ťažký nad 6mm 0,17 chladničky,mrazničky 0,03
železný šrot ťažký nový nad 10mm 0,17 TV,PC monitory 0,00
liatina 0,17 počítače notebooky 0,07
meď nová 4,16 mobilné telefóny 0,10
meď opal,plech,mix 4,10 tlačiarne, klávesnice 0,00
hliník vodič 1,10 žiarovky,žiarivky 0,05
hliník kusový mix 0,80 ostatný elektroodpad 0,03
hliník plechovky,žalúzie 0,40 staré vozidlá 30€/ks
mosadz mix 2,70 ostatné odpady cena na vyžiadanie
mosadzné chladiče 2,00 papier, kartón 0,03
antikor, nerez 0,70 papier, noviny,časopisy 0,05

 
Materiál Cena Materiál Cena
ŽELEZNÝ ŠROT  ŤAŽKÝ- upravený nový nad  10mm 0,27 HLINÍK žalúzie, plechovky 0,30
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- nad 6 mm 0,27 HLINÍK – špony, triesky 0,30
LIATINA 0,27 HLINÍK – káble, podľa výťažnosti 0,00
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- neupravený 0,26 ANTIKOR  nerez 0,80
ŽELEZNÝ ŠROT  ĽAHKÝ – plech 0,25 ELEKTROMOTORY 0,30
ŽELEZNÝ ŠROT – kontaminovaný (znečistený) 0,00 ELEKTROODPAD – chladničky, domáce spotrebiče,.. 0,02
ŽELEZO –  špony, triesky 0,12 ŽIAROVKY, ŽIARIVKY 0,00
ŽELEZO –  plechovice, obaly 0,10 OSOBNÉ POČÍTAČE 0,02
MEĎ-  nový, lesklý drôt, nad 2 mm 6,80 TV, PC monitory 0,00
MEĎ- nový vlas, plech 6,50 PAPIER -  biely 0,05
MEĎ - mix 6,20 PAPIER, NOVINY, ČASOPISY 0,05
MEĎ – karma, prepal 5,50 PAPIER, KARTÓN 0,05
MEĎ – káble, podľa výťažnosti 0,50 STARÉ VOZIDLÁ 50,00
AlCu - chladiče 1,50 AUTOBATÉRIE, Olovené batérie 0,40
MOSADZ 3,50 OLOVO 0,80
MOSADZ - chladiče 3,- ZINOK 0,25
MOSADZ – Špony, triesky 2,50 CÍN 0,50
BRONZ 3,00
HLINÍK vodič 1,20
HLINÍK kusový/HLINÍK chladiče 0,70/0,30
Materiál Cena Materiál Cena
ŽELEZNÝ ŠROT  ŤAŽKÝ- upravený nový nad  10mm 0,27 HLINÍK žalúzie, plechovky 0,30
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- nad 6 mm 0,27 HLINÍK – špony, triesky 0,30
LIATINA 0,27 HLINÍK – káble, podľa výťažnosti 0,00
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- neupravený 0,26 ANTIKOR  nerez 0,80
ŽELEZNÝ ŠROT  ĽAHKÝ – plech 0,25 ELEKTROMOTORY 0,30
ŽELEZNÝ ŠROT – kontaminovaný (znečistený) 0,00 ELEKTROODPAD – chladničky, domáce spotrebiče,.. 0,02
ŽELEZO –  špony, triesky 0,12 ŽIAROVKY, ŽIARIVKY 0,00
ŽELEZO –  plechovice, obaly 0,10 OSOBNÉ POČÍTAČE 0,02
MEĎ-  nový, lesklý drôt, nad 2 mm 6,80 TV, PC monitory 0,00
MEĎ- nový vlas, plech 6,50 PAPIER -  biely 0,05
MEĎ - mix 6,20 PAPIER, NOVINY, ČASOPISY 0,05
MEĎ – karma, prepal 5,50 PAPIER, KARTÓN 0,05
MEĎ – káble, podľa výťažnosti 0,30 STARÉ VOZIDLÁ 50,00
AlCu - chladiče 1,50 AUTOBATÉRIE, Olovené batérie 0,40
MOSADZ 3,50 OLOVO 0,80
MOSADZ - chladiče 3,- ZINOK 0,25
MOSADZ – Špony, triesky 2,50 CÍN 0,50
BRONZ 3,00
HLINÍK vodič 1,20
HLINÍK kusový/HLINÍK chladiče 0,70/0,30
Materiál Cena Materiál Cena
ŽELEZNÝ ŠROT  ŤAŽKÝ- upravený nový nad  10mm 0,27 HLINÍK žalúzie, plechovky 0,30
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- nad 6 mm 0,27 HLINÍK – špony, triesky 0,30
LIATINA 0,27 HLINÍK – káble, podľa výťažnosti 0,00
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- neupravený 0,26 ANTIKOR  nerez 0,80
ŽELEZNÝ ŠROT  ĽAHKÝ – plech 0,25 ELEKTROMOTORY 0,30
ŽELEZNÝ ŠROT – kontaminovaný (znečistený) 0,00 ELEKTROODPAD – chladničky, domáce spotrebiče,.. 0,02
ŽELEZO –  špony, triesky 0,12 ŽIAROVKY, ŽIARIVKY 0,00
ŽELEZO –  plechovice, obaly 0,10 OSOBNÉ POČÍTAČE 0,02
MEĎ-  nový, lesklý drôt, nad 2 mm 6,80 TV, PC monitory 0,00
MEĎ- nový vlas, plech 6,50 PAPIER -  biely 0,05
MEĎ - mix 6,20 PAPIER, NOVINY, ČASOPISY 0,05
MEĎ – karma, prepal 5,50 PAPIER, KARTÓN 0,05
MEĎ – káble, podľa výťažnosti 0,30 STARÉ VOZIDLÁ 50,00
AlCu - chladiče 1,50 AUTOBATÉRIE, Olovené batérie 0,40
MOSADZ 3,50 OLOVO 0,80
MOSADZ - chladiče 3,- ZINOK 0,25
MOSADZ – Špony, triesky 2,50 CÍN 0,50
BRONZ 3,00
HLINÍK vodič 1,20
HLINÍK kusový/HLINÍK chladiče 0,70/0,30
Materiál Cena Materiál Cena
ŽELEZNÝ ŠROT  ŤAŽKÝ- upravený nový nad  10mm 0,26 HLINÍK žalúzie, plechovky 0,30
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- nad 6 mm 0,26 HLINÍK – špony, triesky 0,30
LIATINA 0,26 HLINÍK – káble, podľa výťažnosti 0,00
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- neupravený 0,25 ANTIKOR  nerez 0,80
ŽELEZNÝ ŠROT  ĽAHKÝ – plech 0,24 0,30
ŽELEZNÝ ŠROT – kontaminovaný (znečistený) 0,00 ELEKTROODPAD – chladničky, domáce spotrebiče,.. 0,02
ŽELEZO –  špony, triesky 0,12 ŽIAROVKY, ŽIARIVKY 0,00
ŽELEZO –  plechovice, obaly 0,10 OSOBNÉ POČÍTAČE 0,02
MEĎ-  nový, lesklý drôt, nad 2 mm 6,80 TV, PC monitory 0,00
MEĎ- nový vlas, plech 6,50 PAPIER -  biely 0,05
MEĎ - mix 6,20 PAPIER, NOVINY, ČASOPISY 0,05
MEĎ – karma, prepal 5,50 PAPIER, KARTÓN 0,05
MEĎ – káble, podľa výťažnosti 0,50 STARÉ VOZIDLÁ 50,00
AlCu - chladiče 1,50 AUTOBATÉRIE, Olovené batérie 0,40
MOSADZ 3,50 OLOVO 0,80
MOSADZ - chladiče 3,- ZINOK 0,25
MOSADZ – Špony, triesky 2,50 CÍN 0,50
BRONZ 3,00
HLINÍK vodič 1,20
HLINÍK kusový/HLINÍK chladiče 0,70/0,30

Cenu pri dodávke väčšieho množstva, alebo pri stálych dodávkach je možné dohodnúť jednotlivo. Nevykupujeme kanalizačné poklopy, koľajnice a kovový odpad alebo farebné kovy z koľajových vedení a zariadení, z poľnohospodárskych a lesníckych strojov a ani z dopravných značiek a dopravných zariadení, alebo javiacich, že z takýchto zariadení pochádzajú!!!