Cenník platný od: 13.04.2017 prevádzka Liesek

odpadcena/kg
Železný šrot ľahký0,10
Železný šrot ťažký neupravený0,11
Železný šrot ťažký upravený nad 6 mm0,12
Železný šrot ťažký upravený nový nad 10 mm0,13
Liatina0,12
Meď nová4,30
Meď opal, plech3,80
Hliník vodiče1,00
Hliník kusový0,70
Hliník žaluzie, plechovky0,25
Hliník špony0,20
Mosadz2,30
Mosadz - chladiče1,30
Antikor - nerez0,50
Elektromotory0,20
Autobatérie0,30
Chladničky, mrazničky0,03
TV, PC monitory0,00
Osobné počítače0,07
mobilné telefóny 0,10
tlačiarne, klávesnice0,00
žiarovky, žiarivky0,05
spotrebiče, el. náradie s podielom 95 % kovov0,03
ostatný elektroodpad0,03
staré vozidlá 30 eur/kus

Cenu pri dodávke väčšieho množstva, alebo pri stálych dodávkach je možné dojednať jednotlivo na tel. č. 0903 690 767 !

Nevykupujeme kanalizačné poklopy, koľajnice a kovový odpad alebo farebné kovy z koľajových vedení a zariadení, z poľnohospodárskych a lesníckych strojov a ani z dopravných značiek a dopravných zariadení, alebo javiacich, že z takýchto zariadení pochádzajú!!!

Cenník platný od:13.04.2017 prevádzka Liptovský Mikuláš

odpadcena/kg
Železný šrot ľahký - plech0,10
Železný šrot ťažky neupravený0,11
Železný šrot ťažky nad 6mm0,12
Železný šrot ťažký upravený nový nad 10mm0,13
Liatina0,12
Meď nová4,20
Meď opal, plech3,80
Hliník vodič1,00
Hliník kusový0,70
Hliník žaluzie, plechovky0,30
Mosadz2,30
Antikor nerez0,70
Elektromotory0,17
chladničky, mrazničky0,03
TV, PC monitory0,00
Osobné počítače0,07
Mobilné telefóny 0,10
tlačiarne, klávesnice0,03
žiarovky, žiarivky0,05
spotrebiče, el. náradie s podielom 95% kovov0,03
ostatné spotrebiče, el náradie0,03
papier, kartón 0,03
papier, noviny, časopisy0,05
staré vozidlá 20 €/kus
olovené batérie0,30
mosadzné chladiče 2,00

Cenu pri dodávke väčšieho množstva, alebo pri stálych dodávkach je možné dojednať jednotlivo na tel. č. 0903 690 767 !

Nevykupujeme kanalizačné poklopy, koľajnice a kovový odpad alebo farebné kovy z koľajových vedení a zariadení, z poľnohospodárskych a lesníckych strojov a ani z dopravných značiek a dopravných zariadení, alebo javiacich, že z takýchto zariadení pochádzajú!!!

Cenník platný od:13.04.2017 prevádzka Štiavnička 187

odpadeur/kg
železný šrot ľahký - plech0,10
železný šrot ťažký neupravený0,11
železný šrot ťažký upravený 0,12
železný šrot ťažký upravený nový0,13
železný šrot - liatina0,12
meď nová4,20
meď opal, plech3,80
hliník vodič1,00
hliník kusový0,80
hliník, žaluzie, plechovky0,20
mosadz2,30
antikor, nerez0,60
elektromotory0,17
chladničky, mrazničky0,03
TV, PC monitory0,00
osobné počítače0,07
mobilné telefóny0,10
tlačiarne, klávesnice0,03
žiarovky, žiarivky0,05
olovené batérie0,30
papier, kartón0,03
papier, noviny, letáky0,05
staré vozidlá 20 eur/kus

Cenu pri dodávke väčšieho množstva, alebo pri stálych dodávkach je možné dojednať jednotlivo na tel. č. 0948 690 767 !

Nevykupujeme kanalizačné poklopy, koľajnice a kovový odpad alebo farebné kovy z koľajových vedení a zariadení, z poľnohospodárskych a lesníckych strojov a ani z dopravných značiek a dopravných zariadení, alebo javiacich, že z takýchto zariadení pochádzajú!!!

Otvaracie hodiny:

Prevádzka Liesek:
PO - PIA 07.00 - 16.30
SO 09.00 - 12.00

Prevádzka Liptovský Mikuláš:
PO -PIA 08.00 - 16.00
SO 08.00 - 12.00

Prevádzka Štiavnička:
Po - Pia 08.00 - 16.00
So 08.00 - 12.00
Práve nás je na stránke online 2.
Stránku navštívilo celkom 21261 používateľov.